Hakkımızda

Kuruluşumuzun temel vizyonu, sürdürülebilir tüketime katkıda bulunmaktır. Ekomark© Etiketi taşıyan ürün ve hizmetleri tercih eden tüketiciler, sürdürülebilir bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmuş olacaklardır.

Bir diğer visyonumuz, Ekomark© Standardı sayesinde, üretici firmaları çevreye duyarlı ürün ve hizmetler tasarlamak ve üretmek konusunda cesaretlendirmek ve sürdürülerbilir bir üretim hedefine ulaşmak için destek olmaktır.

Kuruluşumuz yaşam döngüsü bakış açısına sahiptir. Ekomark© Standardı’nın kriterleri belirlenirken şu temel konular göz önünde bulundurulmuştur: enerji kullanımı, iklim değişiklikleri, aşırı su tüketimi, doğal hammadde kaynakları, kimyasal maddelerin kullanımı, tehlikeli atıklar, ambalajlar ve genel olarak katı ve sıvı atıklar.

Kuruluşumuzun temel misyonu ise, tüketicilerin ekolojik ürünlere olan güvenini arttırmaktır. Bunun yanında üretici firmalara rakipleri arasında imaj ve üstünlük kazandırmaktır. Aynı zamanda tüketici firmalara ulusal ve uluslararası piyasalarda avantaj yaratmaktır.

Kuruluşumuz aynı zamanda Ekomark© Etiketi’ni, üretici firmalara bir pazarlama aracı olarak sunmuş olmaktadır. Bu etiketi kullanmak ile firmalar, hem tüketiciler nezdinde hem de resmi otoriteler gözünde sosyal sorumluluğunu yerine hetirmiş olmaktadır. Aynı zamanda firmaların tedarikçi firmalar ile ilişkileri bir düzene girmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz Ekomark©’ın vizyon ve misyonu hakkında farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir