Ekoloji ve ECOmark

Çevre bilimi olarak bilinen ekoloji daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için çalışmaktadır. Bilimsel anlamda canlıların hem birbirleri ile, hem de çevre ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji adı verilmektedir. İnsan, bitki ve hayvanların ekolojik sistem içerisindeki ilişkileri ekoloji biliminin kapsamı içerisine girmektedir. Pek çok konuda bilimsel araştırmalar bütünüdür.

Canlıların yaşamlarını sürdürmeleri ve nesillerini devam ettirmeleri çok önemlidir. Bunun için doğanın ve çevrenin korunması gerekmektedir. Çevrenin korunmaması pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Özellikle küresel ısınma, buzulların erimesi, çevre kirliliği ve bunun gibi daha pek çok ekolojik problem karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda bu tür sorunların çok fazla yaşandığını görebiliyoruz. Çevreyi korumamamız, aşırı bir şekilde kirletmemiz ve doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde kullanımı başta küresel ısınma gibi önemli çevre problemlerini karşımıza çıkarmıştır. Bu noktada yapılması gereken doğayı ve çevreyi korumak olacaktır. Ekoloji sistemi içerisinde canlıların yaşayabilmesi ve nesillerinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için çevreyi her zaman korumamız gerekmektedir.

Çevreyi korumak için de ekoloji biliminden faydalanmamız şarttır. Bilimsel anlamda yapılması gerekenler belli standartlarla belirlenmiştir. Söz konusu standartlar pek çok alanda uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle doğal ve organik ürünlerin kullanımı noktasında standartların uygulanması çok büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde de son zamanlarda çeşitli yasa, yönetmelik ve uygulamalar devam etmektedir. Gıdadan tekstile, kozmetikten kimyasal sektörlere kadar hemen her alanda ekolojik sertifika uygulamalarına geçilmiştir. Firmaların organik üretime teşvik edilmesi ve aynı zamanda tüketicilerin bilinçlendirilmesi noktasında da çok kapsamlı çalışmalar devam etmektedir. Tam da bu noktada Ekomark karşımıza çıkmaktadır. Ekoloji ve Ecomark ilişkisini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ecomark

Çevreye olan duyarlılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaya başlamıştır. Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için Ecomark’ın katkıları tartışılmayacak seviyededir. AB ülkelerinde 1992 yılında uygulamaya başlayan Eko etiket sistemi günümüzde hemen her ülkede yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Ekolojik sertifika verme yetkisi bulunan Ekomark çeşitli sektör ve ürünlerde sertifikalar vermektedir.

Bir diğer adı çevre etkiti olan eko etiket ülkemizde de daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ürünleri için Ecomark etiketi başvurusu yapmaktadır. Ecomark etiketi ürünlerin çevreye karşı duyarlı, tamamen doğal ve doğal kaynaklara zarar vermeyecek şekilde imal edildiğini belgemektedir. Bu noktada Ecomark etiketi almak isteyenler ürünleri için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ecomark Belgelendirme Süreci

Ecomark etiketi almak isteyenler ürünleri için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan başvurular Ecomark tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmektedir. Yapılan ön değerlendirmede ürünün geçerliliği ve diğer detayları incelenmektedir. İnceleme sonucu standart kapsamına giren ürünlerin başvuruları kabul edilmektedir.

Kabul edilen başvurular için karşı firma ile Ecomark sözleşmesi yapılmaktadır. Yapılan Ecomark sözleşmesi ile süreç başlamış olacaktır. Sözleşmenin yapılmasından sonra üretici firmadan numune ürün talebinde bulunulmaktadır. İlgili firma numune ürünü tedarik etmek ve Ecomark firmasına teslim etmek zorundadır. Numune ürünün teslim edilmesinden sonra ise incelemeler başlayacaktır. Tam donanımlı laboratuar ortamlarında numune ürün incelemesi yapılmaktadır.

Yapılan incelemelerde ürünün tüm bileşenleri incelenmektedir. Kullanılan bileşenlerin doğaya ve çevreye zarar vermediği anlaşılırsa ilgili firmaya ürün ya da ürünleri için Ecomark etiketi verilmektedir. Ecomark etiketini alan firmalar ise bu ürünün tüm haklarını kullanma hakkına sahip olmaktadır. Ecomark etiketi ürünün tamamen doğal yollarla üretildiğini, hiçbir şekilde kimyasal katkı bulunmadığını ve tüm üretim süreçlerinin Ecomark tarafından titiz bir şekilde denetlendiğini belgelemektedir.

İlginizi Çekebilir