ECO Label

ECO LABEL olarak bilinen, çevreye duyarlı üretim yapan ve üretilen ürünlerin organik olması koşuluyla üretici firmalara verilen, gönüllü, çevresel etiketleme uygulamasıdır. Ürünlerin ECO Label etiketini alabilmesi için bir takım uygunluk testlerinden geçmeleri gerekir. Bu testler sonucu üretici firmalara EUROLAB Sertifikası verilir. Bu sertifikanın ülkeler arası geçerliliği vardır ve üretici firmanın ürünlerinin kalitesini ortaya koyar. EUROLAB Sertifikasına sahip olmak ve ECO Label etiketi alabilmek için bir takım koşullar mevcuttur. Öncelikle üretilen ürünün kesinlikle organik olması gerekir. Ayrıca üretim aşamasında hiçbir kimyasal madde ve hormon kullanılmaması öncelikli koşuldur. Ürünlerin paketlenmesinde kullanılan malzemelerin dahil geri dönüşümünün sağlanıyor olması, çevreye zararı dokunmayan ve ekolojik sistemi etkilemeyecek ürünlerin üretiliyor olması gereklidir.

ECO LABEL Kriterleri nelerdir?

Firmaları denetleme ve gerek ürünler gerekse üretim aşamasının kontrolü ve çevreye olan duyarlılığının belgelendirilmesi, bu belgelerin uluslararası geçerliliğinin olması, denetim aşamasında ortaya çıkan verilere dayalı olarak çıkarılan uygunluk raporlarının geçerliliğinin olması için bu denetim kuruluşlarının yine uluslararası bir kuruluş onaylı olması gerekmektedir. Bu onaya akreditasyon yetkisi de denilebilir. Denetim ve belgelendirme işlemini gerçekleştiren kuruluşların, belgelerinin, uygunluk ve kalibrasyon raporlarının, testlerin geçerliliği için bu yetki şarttır. Böylelikle onay sürecindeki her ürünün ve üretici firmanın güvenilirliği bu yetkinin onayına bağlıdır.

ECO LABEL kendi bünyesinde oluşturduğu komitelerle, firmaların güvenilirliğini ve üretimin organikliğini test eden kuruluşların daha doğru işlem yapmalarını sağlamaktadır. Buna bağlı olarak belgelendirme ve raporlama kuruluşlarının da güvenilirliği sağlanmış olmaktadır.

Akreditasyon, uluslararası kabul görülen kriterleri esas alarak onay verme işlemidir. Eko Etiket almak isteyen firmaların değerlendirme aşamasındaki işlemlerin belgelendirilmesi ve raporlanmasının kaliteli ve güvenilir olmasını sağlayan ve gönüllülüğün esas alındığı bir onay işlemidir de denilebilir. Bu onayın alınması ticari açıdan da oldukça önemlidir. Pek çok sektör için geçerli olan akreditasyon yetkisi, uluslararası ticarette sorunları ortadan kaldırmaktadır. Kalite, güvenilirlik ve geri dönüşümün sağlanabilmesine dayalı olan bu yetki Avrupa’da giderek yaygınlaşmaktadır. Verilen akreditasyon onayı sonucunda alınan ECOLABEL Sertifikası, üretici firmanın ürünlerinin kabul görülebilir şartlarda olduğunun ve çevreye duyarlı üretimin gerçekleştiğinin kanıtı niteliğindedir. ECO Label etiketini kullanmaya hak kazanmış bir firma, uluslararası ticarette kendini kanıtlamış olmaktadır.

Bu güvenin sağlanması ve verilen onayın uluslararası tanınması yine uluslararası ve pek çok taraflı, karşılıklı tanınma ile yapılan anlaşmalara dayalıdır. ECO LABEL kuruluşu, Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Avrupa Akreditasyon Birliği ile işbirliği içerisinde olup karşılıklı tanınma sağlanmıştır.

ECO Label etiketi sayesinde tüketici sağlığı hakkında endişe duymadan ürünü tüketebilmektedir. ECO Label etiketini almaya hak kazanan firmalar, rakipleri ve diğer üretici firmalar arasında pozitif şekilde ayrışırlar. Organik üretime olan ilginin artmasıyla, ECO Label etiketine sahip firmaların ürünlerine olan ilgide artmış durumdadır. Üretimin ilk aşamasından tüketimin son aşamasına kadarki süreçte çevreye olan zararın en aza indirilmesini dikkate alan ECO Label, bu kriteri sayesinde doğal üretime ve organik beslenme şekline dikkat çekmiştir.

Böylelikle üretici firmalar gönüllü olarak başladıkları ve Eko uygulama yöntemleri ile yaptıkları üretim sayesinde tüketicinin ilgisini çekmekte ve daha sağlıklı koşullarda üretim sağlanmaktadır. Bu firmaların diğer firmalar karşısında daha ayrıcalıklı olması da rekabet ortamı yaratmakta ve organik üretime geçiş sürecini hızlandırmaktadır. Doğal üretim ve ambalajlama, çevreye ve ekolojik dengeye zarar vermeme, insan sağlığını gözetme gibi kriterleri bulunan ECO Label etiketi, ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. ECO Label ile işbirliği içerisinde olan akreditasyon kuruluşlarımız mevcuttur.

İlginizi Çekebilir