Çevre Etiketi

AB Bakanlar Konseyince kurulmuş bir sistem olan çevre etiketi, gönüllü bir uygulama olup ambleminde çiçek sembolü bulunmaktadır. Çevre etiketi, pek çok ürün için verilebileceği gibi hizmet sektörünü de kapsamaktadır. 1992 senesinde uygulamaya konulan Çevre Etiketi ( Eco Label ) sistemi 2010 yılına kadar tam 1152 hizmet ve ürün için lisanslı bir şekilde uygulanmaktadır. Çevre dostu ürün ve hizmetler için verilen Çevre Etiketi, günümüzde geniş bir yelpazeyi kapsamakta olup, devamlı yeni ürünleri çerçevesi içerisine almaktadır.

Çevre Etiketine sahip olan ürünlerin satışı uluslararası alanda daha kolay olmaktadır. Eko Etiket uygulamasının uluslararası geçerliliği vardır ve Avrupa Birliği ülkelerinde bu etikete sahip ürünlerin pazarlanması yapılabilmektedir. Ticari sınırları ve birçok prosedürü ortadan kaldıran bir uygulama olduğundan çevre etiketini taşıyan ürünlerin satışı rahatlıkla sağlanmaktadır. Böylelikle çevre etiketine sahip olan firmalar ile diğer üretici firmalar arasında rekabet ortamı da oluşmuş oluyor. Gönüllü bir uygulama olmasından dolayı bu rekabet üretici firmalar için pek çok firmayı geride bırakacak adımlar atmalarına sebep olup, çevre etiketi kriterlerine uygun ürün ve hizmet meydana getirmek isteyen firmaların da artmasına sebep olmaktadır.

Çevre Etiketi Şartları

Çevre Etiketi uygulamasından yararlanabilmek için bir takım kriterlerin üretilen ürün için uygulanıyor olması gerekir. Öncelikle ekolojik dengeyi göz önünde bulunduran Çevre Etiketi Sistemi, üretilen ürünlerde çevreye dost olması koşulunu göz önünde bulundurur. Sadece ürün ile sınırlı kalmayan bu kriterin ürünün üretim aşamasından tüketiciye varana kadarki süreçte her aşamanın doğa dostu olması gerekmektedir. Ürünlerin ambalajında kullanılan malzemelerin dahi geri dönüşüm sağlanabilen ve ekolojik sisteme zararı olmayan malzemelerden oluşmasını şart koşmuştur.

Çevre etiketi, şuanda 35 ürün ve hizmet için uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;

Ofis ürünleri

Elektronik cihazlar

Temizlik malzemeleri

İnşaat malzemeleri ve mobilya ürünleri

Bahçe gereçleri ve toprak ıslah etmek için kullanılan ürünler

Isıtma sistemleri

Tatil mekanları ve oteller

Baskı malzemeleri

66/2010/EC Tüzüğü gereğince AB Eco Etiket komiteleri tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda her ürün grubu için ayrı şartlar oluşturulmuştur. Akreditasyon aşamasında bu kriterler göz önünde bulundurulur ve ürün için çevre etiketi lisansı verilir.

Eko-Etiket EMAS gibi programlar ile çalışır. ISO 14000 de bu programlara dahildir. Çevreci olan ve sürecin kalitesini iyileştiren bu programlar ile çalışan firmaların Eko Etiket alması daha kolay olmaktadır. Örneğin; her ürün için yasal olarak kullanım limiti bulunan bir kimyasal madde sınırı vardır. EMAS bu sınırı dikkate alır ve üretim bu sınırlar içerisinde yapılır. Ancak Çevre Etiketi uygulamasında bu sınır daha alt limitlerdedir. EMAS uygulamasını kullanan firmalar gelişim göstermekte olduklarından zaman içerisinde Çevre Etiketi sisteminin kriterlerini karşılayabilir konuma gelebilmektedirler.

Çevre Etiketi logosu tüketiciye güven vermektedir. Üretici firmalar bunu baz alarak kendilerini geliştirmektedir. Logo her ne kadar basit yapılı olsa da arkasında birçok kıstası bulundurmaktadır. Çevreye duyarlılık bakımından en iyi derecede olan ürün ve hizmetler bu etiketi taşımaya hak kazanabilir. Çevre Etiketi alabilmek için uygulanan kriterler Avrupa düzeyi baz alınarak ve uzmanlar tarafından yapılan görüşmeler sonucu belirlenmiştir.

Bu kıstaslara uygunluk sağlamayan hiçbir ürün Çevre Etiketi alamaz. Ürün ya da hizmet için gerekli testlerin yapılması ve raporların hazırlanması sonrasında, görevli komiteler tarafından uygunluk derecesi onaylanmasının sonucunda ürün Çevre Etiketi almaya hak kazanır. Eko-Etiket almak için belli bir başvuru ücreti mevcuttur. Bu ücretler ülkelerin gelişim seviyesine ve ürüne göre değişmekte olup çok asgari miktarlar uygulanmaktadır.

İlginizi Çekebilir