Ekoloji Nedir?

Türk diline göre doğa bilimine ekoloji adı verilmektedir. Genel olarak dünyadaki tüm canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalının adına ekoloji adı verilmektedir. Başta insan olmak üzere tüm hayvan ve bitkiler canlılar sınıfına girmektedir. Tüm bu canlıların yaşamaları ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için çevreye ihtiyaçları bulunmaktadır. Uygun çevre koşullarının olması ve bunun devam ettirilmesi ekoloji biliminin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Uygun çevre koşulları içerisinde ışık, hava, su ve toprak bulunması şarttır. Tüm canlılar için bu gereksinimler çok önemlidir. Ekosistem denildiğinde ise canlı ve cansız çevrenin tamamı akla gelmelidir. Ekoloji bilimi canlı organları ile ilgilenmez. Ekolojinin amacı canlıların uygun ortam koşulları içerisinde yaşayabilmelerini sağlamaktır. Canlılar için ortak ihtiyaç olan unsurlarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Ekoloji bilimi akarsulardan yeraltı sularına, kıtalardan okyanuslara kadar tüm çevre koşullarını inceleler. Canlıların yaşamlarını sürdürmeleri belli bir sistem içerisinde mümkündür. Bu sistem içerisinde tüm canlılar birbiri ile ilişki içerisindedir. Bu ilişki canlılardan canlıya farklılık göstermektedir. Canlılar arasında yaşanan bu ilişki yaşamın devamı noktasında çok önemlidir.

Çevre koşullarının son zamanlarda hızla bozulduğunu ve dünyanın geleceği için çok ciddi sorun teşkil ettiğini ifade etmemiz yanlış olmayacaktır. Doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği, küresel ısınma, buzulların erimesi gibi çevre sorunları dünya için çok büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor. Ekolojik çevrenin bozulmaya başlaması pek çok doğa olayını da karşımıza çıkarmaktadır. Tusunamiler, fırtınalar, kasırgalar, seller ve bunun gibi daha pek çok olumsuz doğa olayları tüm dünyada artmaya başlamıştır. Ekoloji bilimi de bu durumu incelemekte ve ne gibi tedbirler alınması gerektiğini tespit etmektedir. Tüm canlıların atmosfor ile okyanus tabanı arasında yaşadığını düşünürsek ekolojik sistemin çok iyi korunması gerektiğini düşünebiliriz.

Ekolojik Belge

Ekoloji bilimi çevre koşullarını incelemektedir. Daha temiz ve yaşanabilir dünya için ekolojik belge uygulaması çok önemlidir. Bazı yetkilendirilmiş sertifika kuruluşları firma ve ürünlere ekolojik belge vermektedir. Başta gıda olmak üzere pek çok ürün için ekolojik belge yani ekolojik sertifika verilmektedir.

Ekolojik belge için firmaların başvuruda bulunması gerekmektedir. Uluslararası ekolojik standartlara göre ürünlerin üretilmiş olmaları çok önemlidir. Bu standartlara göre ürünlerin doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde imal edilmesi gerekiyor. İmalat süreçlerinde tamamen doğal ürünler kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde kimyasal bileşene yer verilmemelidir. Ekolojik sisteme zarar verebilecek doğal kaynakların da asla kullanılmaması gerekmektedir.

Ekolojik Belgelendirme Süreci

Ekolojik sertifika olarak bilinen ekolojik belge süreci pek çok önemli detaydan oluşmaktadır. Doğal ve organik ürünlerin tamamına ekolojik ürün adı verilmektedir. Tüm bu ürünlerin doğal çevreye zarar vermeyen bilişenlerden üretilmiş olmaları gerekiyor. Geri dönüşümlerinin çok kolay bir şekilde yapılabiliyor olmaları da ekolojik ürünler için önemlidir. Bunun dışında belgelendirme süreçlerinde şu adımlar izlenmektedir.

İlk olarak firmanın başvurusu gerekmektedir. Ekolojik belge başvurusu yapıldıktan sonra ilgili sertifika firması ön değerlendirme yapacaktır. Ön değerlendirme sonucunda ilgili firma ile ekolojik belge sözleşmesi imzalanacaktır. Bu sözleşme ile birlikte numune ürün talebinde bulunulacaktır. İlgili firma numune ürünü temin etmeli ve sertifika firmasına teslim etmelidir. Numune ürünün uygun laboratuar ortamında incelenmesi ve analiz edilmesinin artından değerlendirme aşamasına geçilecektir. Yapılan bu kapsamlı değerlendirmeler için ürüne ekolojik belge verilip verilmeyeceğine karar verilecektir. Ekolojik belge alan firmalar ise ürünün tüm kullanım haklarını elde etmiş olacaktır. Bu sayede pazarda avantaj sağlayacaktır. Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için ekoloji bilimi çok önemlidir.

İlginizi Çekebilir