Ekoloji Sertifikaları

Ekoloji sertifikaları ya da diğer bir ifadeyle ekolojik sertifika, endüstriyel ya da tarımsal ürünlerin tüm aşamalarında insana ve insanın içinde bulunduğu eko sisteme hiçbir şekilde zararlı kimyasal girdi, katkı maddesi ya da yöntem kullanılmadan üretimi yapılan kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir.
Bu bağlamda, 2010 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” çıkartılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkartılma amacı, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarım ürünlerinin üretim ve pazarlamasının düzenlenmesi, geliştirilip yaygınlaştırılması ve nihai amaç olan ekolojik dengenin korunmasına yönelik esasları belirlemektir.
“Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in kapsamı şu maddeleri ihtiva etmektedir:

• Her çeşit bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi,
• Hammadde olarak kullanılacak girdilerin organik tarım yöntemlerine uygun olarak üretilmesi,
• Gıda ya da yem olarak kullanılan mayalar,
• Orman gibi doğal, tabii alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması,
• Toplanan bu ürünlerin işlenmesinden, ambalajlanıp etiketlenmesine, depolanmasından pazarlanmasına ve belgelendirilmesi ile kontrol edilmesine,

Ekolojik ya da organik tarım ile elde edilen ürün, yönetmeliğe uygun bir şekilde toprağa ekilmesinden hasat edilmesine ve hasattan tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği süreçlerde, insan sağlığına zarar verici en ufak bir kimyasal girdi veya katkı maddesi kullanılmadan, insanlığa ve doğaya zarar vermeden imalatı yapılan sertifikalı ürünlerdir.

Tüketici; ekolojik, yani organik ürün kullanmakla, gerek beden gerekse de ruh sağlığı açısından sağlıklı ürünler tüketme hakkını kullanmış olmaktadır. Öncelikle toprak, su, ve enerji olmak üzere doğal kaynaklar korunmuş olmaktadır. Böylece de gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir dünya bırakmış olacağız.

Ekolojik sertifika verilmiş, tamamen doğal kaynaklar kullanılarak yapılan organik ürün etiketinde bir takım bilgiler yer almakta olup, bu bilgiler şunlardır:

• Ürünün adı ve sertifikasının statüsü
• Ürünü kontrol eden ve sonrasında sertifikasını düzenleyen kuruluşun adı, logosu ve kod numarası,
• Ürüne verilen sertifikanın numarası,
• Üretimi yapan çiftçi kodu,
• Üretim yılı, üretim parti ve seri numaraları,
• Ürünün içerisinde bulunan maddeler,
• Üretim ve son kullanma tarihleri,
• Ürünün gramajı,
• Üretim yapılan yer ve ilgili Bakanlık’ın izni,
• Yönetmeliğe uygun bir şekilde üretim yapıldığına dair açıklama,
• Ürünün menşei, yani üretim yapılan ülke,
• İthalat yoluyla tüketiciye sunulan ürünlerin Türkçe etiket bilgileridir.

Ekolojik Sertifikalar Hangi Kuruluşlardan Alınmaktadır?

Ekolojik sertifikanın, bahsi geçen ürünün tamamen organik yöntemler yoluyla üretilmiş olduğunun en belirgin bir kanıtıdır, desek kesinlikle abartmış olmayız. Ülkemizin birçok alan ya da bölgelerinde “TÜRCERT” tarafından alınan söz konusu sertifikalar, son derece önemli belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde sertifika onaylayan kurumlar son derece yoğun çalışmaktadırlar. Bu durumun ise asıl sebebi; özellikle 1990’lı yıllarda Birleşmiş Milletlerin, sertifikalı ürünlere yönelmeyi sağlayan teşvikleri başlatmasıdır. Dolayısıyla bu şekilde sertifikalı birçok ürüne son dönemlerde rağbet gittikçe artmaktadır. Buradan hareketle firmalar, ellerinde stok olarak bulundurdukları ürünleri sertifikalı ürünler kategorisine geçirmeye çalışmaktadırlar.

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam etmekte olan söz konusu firmalar, birçok alandan değişim göstererek sertifikalı ürünlere geçiş yapmışlardır. Ülkemizde devlet destekli faaliyet göstermekte olan Türcert haricinde detaylı bir şekilde sertifikalı ürün vermekte olan firmalar arasında ECOmark da bulunmaktadır. Dünya genelinde faaliyet göstermekte olan Ecomark, ekolojik ürünlerin kontrolüne yönelik birçok alanda detaylı çalışmalar yapmaktadır.

Ekolojik, yani organik ürünlerin kontrolüne yönelik firma içerisinde, kullanmış olduğu en son teknolojik araç- gereçler sayesinde, son derece hızlı ve etkili bir şekilde kimyasal yapılarında en ufak bir sorun dahi olmayan ürünlerin sertifikalarını hemen vermektedir. Sertifika veren iki kurumdan Türcert, sadece ülkemiz sınırları içerisinde; diğeri yani Ekomark ise Dünya genelinde Birleşmiş Milletler destekli ekolojik ürün sertifikası edindirme firması olarak faaliyetlerine devam etmektedirler.

İlginizi Çekebilir