Organik Ürün Sertifikası

Organik ürün sertifikası, doğal çevre ile uyumlu bir üretim yöntemi olan organik imalat, çiftlik ve yerel kaynakların kullanılması ile yapılan faaliyetlerle meydana getirilen ürünün, A’dan Z’ye bütün aşamalarının incelenip sertifikalandırıldığı üretim ağıdır. Bu bağlamda sözleşmeli çiftçiler, tarla ya da bahçelerinde hiçbir şekilde kimyasal ilaç, sunî gübre ya da hormonal takviye kullanmayacaklarına dair sözleşme imzalarlar ve bu sözleşmelerde taahhüt ederler.

Bu şartlara uygun şekillerde üretimi yapılıp meydana gelen ürünlerin her birisine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nca inceleme görevi verilen milletler arası çeşitli ekolojik ve organik inceleme- araştırma kuruluşları, ürünlerin 0 organik olarak üretildiğine dair organik ürün sertifikası verirler.
Organik ürün sertifikası; Organik Tarım Yasası ve Yönetmeliği’nde açıklanan yetkilendirme esasları çerçevesinde yapılmakta olup, mevcut bu yasa ve yönetmelikte üretimin her bir aşamasında inceleme heyetinin kimler olabilecekleri ve hangi konuları yerine getirmeleri gerektiğini de ortaya koyar. Dolayısıyla organik ürün sertifikaları; ürünün üretileceği arazinin toprak numune parça incelemelerinden hasat, işleme, paketleme ve depolama aşamasına gelinceye kadar geçen bütün aşamalarda koşullara harfiyen uyulduğunu belgelendirmektir.

Tüketicinin beğenisi ve alımı için pazar, market vb. yerlerde satışa sunulan organik ürünlerin ambalajlarında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın logosu ile birlikte inceleme ve sertifika firması tarafından incelenip sertifikalandırmanın yapıldığına dair yazının bulunması gerekmektedir. Bu açıklamaya göre; ambalajlarda satışa sunulan organik ürünler incelenmiş ve sertifikalandırılması gerçekleştirilmiştir. Ekolojik ürünler, çevreye ve tüketicilerine zararsız olarak üretilmiş olduklarından dolayı, doğal ekolojik dengeye uygun bir üretim metoduyla üretilen organik ürünlerdir.

Ecomark firması, bu bağlamda sektörde yer alan iş birlikçileriyle standardizasyon içtihatları çerçevesinde doğal tekstil, yeşil deterjanlar, ekolojik ve organik ev kokuları vb. ekolojik, organik ürünler için belirli bir çerçeve geliştirmiş olup, bu çerçevede, ekolojik işlemler uygulanarak elde edilen bitkisel içerikli ürünlerdir.

Ecomark ve Organik Ürün Sertifikası

Doğal ve ekolojik Organik ürün sertifikasyon kontrol ve yetkilendirme, belgelendirme kuruluşu olarak Ecomark; Organik Tarım Yasası ve Yönetmeliği’nde açıklanmış olan yetkilendirme esaslarına uygun inceleme ve sertifika işlemlerini gerçekleştirmektedir. Organik ürün sertifikası; ürünlerin üretilecek olduğu arazinin toprak numune incelemelerinden başlayarak, hasat, işleme, paketleme ve depolama işlemlerinin her bir aşamasında gerekli bütün şartlara uyulduğunu belgelendiren bir firmadır. Organik ürünler, tarım faaliyetlerinin haricinde doğal ve ekolojik dengeye zarar verici kimyevî maddelerin kullanılmadığını belgelendirir ve belgelendirme ağında üç basamak bulunmaktadır: Üretici-satıcı-tarafsız inceleme yapan sertifika kuruluşu.

Sertifika işlemleri; organik tarım standartları çerçevesinde uygulanan kontrol yöntemleri sonucunda işletmenin, ürünün yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesidir. Bir ürünün organik olarak değerlendirilebilmesi ve etiketlenebilmesi için, gerek ulusal, gerekse de uluslararası otoriteler tarafından belirlenen organik tarım için uyulması gereken kuralları içeren yönetmelliklere uygun olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için de; girişimciler, Ecomark gibi Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından bağımsız ve kâr amacı gütmeyen akreditasyon kuruluşlarınca akredite olmuş, ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuurlulu tarafından kontrol edilmelidir. Bu bağlamda Ecomark, hem ulusal hem de uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş olduğundan organik ürün sertifikası hizmeti vermektedir.

Sertifika işlemleri gönüllülük esasları çerçevesinde yapılan işlemlerdir. Belirli bir standartlar çerçevesi ve yönetmeliklerce çalışan herhangi bir kuruluşun ürününün ya da vermiş olduğu hizmetin, Ecomark gibi hem ulusal hem de uluslararası sertifikasyon kuruluşu tarafından belgelendirilmesi talep edilebilir. Belgelendirme işlemleri, sertifikasyon kuruluşunun gözlem ve inceleme işlemlerini devam ettirdiği belirli bir zaman periyodu için gerçekleştirilir.

İlginizi Çekebilir