Ekolojik Üretim Sertifikası

Ekolojik ürün bir diğer adıyla organik ürün üreticinin ektiği mahsulün tohumundan hasat aşamasına kadar ve tüketiciyle buluşması da dahil tüm eko sistem ve insan sağlığına olumsuz etki edecek katkı maddesi ve hiçbir kimyasal girdi olmadan üretilen ürünlere organik ürün denmektedir.

Ekolojik (organik) üretimin amacı toprak, hava ve su kaynaklarının kirletilmemesi ayrıca bitki, çevre, insan ve hayvan sağlığının korunmasıdır.

2010 Yılında ekolojik (organik) ürünler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Yönetmeliğin çıkma amacı ekolojik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik esasları belirlemektir.

İnsan nüfusunun giderek artması beraberinde doğal kaynakların yeteri kadar olmamasını ve en önemlisi de insan sağlığını tehlikeye atacak kimyasal tohumlar, aşılama ve inorganik ürünlerin hızlı bir şekilde piyasaya sürülüp tüketiciye ulaşmasını sağlamak ile birçok sağlık problemlerinin oluşmasına ortam sağlanmıştır. Bu durum ise organik ürünlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Organik olarak üretilen ürünler doğal koşullarda üretilip, besin ve vitamin bakımından en üst seviyede olan ürünlerdendir.

Organik tarımın yapılabilmesi için bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından üretim ve sertifika açısından denetlenmesi ayrıca yine üretimin ne şekilde yapılacağı ve nasıl pazarlanacağı konusunda bazı kapsamlara uyulması gerekmektedir.

Yönetmeliğin Kapsamı

 1. Her türlü bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin üretimi
 2. Yem ve gıda olarak kullanılan mayalar
 3. Kullanılacak olan girdilerin ekolojik tarım yöntemlerine uygun olan üretimin yapılması veya temin edilmesi
 4. Organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşımacılığı, ürünün pazarlanması, ürünün kontrol edilmesi son olarak da belgelenip denetlenmesi
 5. Gerek ormanda gerekse doğal başka ortamlarda toplanan ürünlerin ekolojik tarım ilkelerine uygun olarak toplanması

Ekolojik ürün yani bir adı ile organik ürün yayınlanan yönetmelik ve eklerine uygun olarak, tohum aşamasından hasat aşamasına daha sonra ise tüketicinin eline ulaşma aşamasına kadar üretimin bütün bu süreçlerinde insan sağlığına etki edebilecek herhangi katkı maddesi ve kimyasal girdi maddesi yada yöntem kullanılmadan yani hiçbir canlıya ve doğaya herhangi bir zarar vermeden üretilen sertifikalı ürünlerdir.

Ekolojik olarak üretilen tüm ürünlerin mutlaka bir sertifikası olmalıdır. Sertifikası olmayan ürünler ekolojik ürün olarak adlandırılamaz. Bu nedenle etiketsiz olan ve organik diye satılan ürünlere asla inanamamak gerek.

Bir ürünün ekolojik yani organik ürün sertifikasına sahip olması için mutlaka AB standartlarına uygun olarak Tarım Bakanlığı tarafından bazı kontrol ve denetim süreçlerinden geçmesi gerekmektedir. Bu denetim şu şekildedir:

 • Tarlanın veya ürünün ekildiği yerin denetlenerek sertifikalanması
 • Tohumun denetlenmesi ve sertifikalanması
 • Çiftçilerin organik ürün konusunda eğitilmesi ve sertifikalanması
 • Doğal gübre kullanımının sertifikalanması
 • Kullanılacak doğal böcek ilacının denetlenip sertifikalanması
 • Yetişen ürünün belli aralıklarla denetlenip sertifikalanması
 • Ürünü işleyecek olan kişinin denetlenerek sertifikalanması
 • Ürünü paketleyip pazarlayan kişinin denetlenip sertifikalanması

Bu sertifikalar için ayrı denetim ve kontrol yapılmaktadır. Ayrıca her biri içinde ayrı bir ücret ödenir. Bu sertifika fiyatları da organik ürünün fiyatının artmasının sebepleri arasındadır.

Ekolojik sertifika verilen ürünlerin etiket kısmında şu bilgiler yazmaktadır:

 1. Ürüne ait bir sertifika numarası
 2. Üretim tarihi ve son kullanma tarihi
 3. Üretilecek olan ürünün ismi ve sertifika statüsü
 4. Üretimi yapan çitçinin çiftçi kodu
 5. Üretilen ürünü kontrol eden ve ekolojik sertifikayı düzenleyen kuruluşun ismi, kod numarası ve logosu
 6. Ürünün içerisinde bulunan maddeler
 7. Ürünün hasat senesi seri ve parti numarası
 8. Ürünün ağırlığı
 9. Ürünün menşei
 10. Üretim izni ve üretim yeri
 11. İthali yapılacak ürünlerde Türkçe etiket bilgisi
 12. Yönetmeliğe uygun şekilde üretildiğinin belgesi

Pazarda, markette veya başka bir satış yerinde alacağınız ekolojik ürünün mutlaka sertifikasını görüp öyle ürünü almalısınız. Ayrıca önemli diğer bir hususta sertifikanın geçerlilik durumudur. Bazı sertifikanın geçerlilik süresi bittiği halde aldatıcı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu duruma mutlaka dikkat edilmelidir.

Organik ürünlerin üretim aşaması ve pazarlama aşaması göz önünde bulundurulursa diğer ürünlere kıyasla daha pahalıdır. Yüksek maliyeti sebebi ile insanla bütçelerine göre hareket edip daha uygun fiyatlı ürünlere yönelmektedir.

İlginizi Çekebilir