Ekolojik Tarım Sertifikası

Geleneseksel tarım uygulamalarında kimyasal ilaç ve gübreler çok fazla kullanılmaktadır. Bu kimyasallar insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ederken ekolojik sisteme de ciddi şekilde zarar vermektedir. Söz konusu zararların önüne geçmek için de ekolojik tarım sertifikası uygulamasına geçilmiştir. Uygulama ve standartlar ilk olarak 1992 yılında AB’de kabul edilmiştir. Uluslararası yasalar, uygulamalar ve baskılar sonucu hemen her ülkede ekolojik tarım sertifikası uygulamasına geçilmiştir.

Tarımda kimyasal gübre ve ilaçların hiç kullanılmaması bu sertifikanın temel amacıdır. Tamamen doğal olan gübre ve ilaçlar kullanılarak hem insan sağlığı, hem de ekolojik denge korunmaktadır. Ekolojik tarım uygulamaları ülkemizde de yaygınlaşmıştır. İlk olarak 1980’li yılların ortalalarında Ege Bölgemizde başlanan ekolojik tarım uygulamaları günümüzde hemen her bölgede mevcuttur. Ekolojik tarımla ilgili ülkemizde ilk yasal düzenleme 2002 yılında yapılmıştır. Farklı dillerde ekolojik tarım için biyolojik tarım ve organik tarım ifadeleri de kullanılmaktadır.

Tarımda uygulanan yanlış yöntemler sürdürülebilir tarımı imkansız hale getirmiştir. Yapılan yanlış tarım uygulamaları eko sisteme ciddi zararlar vermiştir. Özellikle seralardan çıkan ve çevrere kontrolsüzce salınan gazlar doğaya zarar vermeye başlamıştır. Küresel ısınma, deniz suyu sıcaklıklarının artması, ozon tabakasının delinmesi, doğal afetler bu tür yanlış uygulamaların sonucu meydana gelmiştir. Bununla mücadele etmek için uygulamaya başlanan ekolojik tarım sertifikası standartları tüm dünyada aynıdır. Ürün gruplarına göre bu standartlar da ufak da olsa farklılıklar söz konusu olabilmektedir.

Ekolojik Tarım Sertifikası Nedir?

Tarım ürünlerinde kimyasal herhangi bir kalıntı içermemesi, tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerin kullanılmaması, üretim süreçlerinde doğal kaynakların korunması kriterleri ile yapılan tarımsal üretim için verilen sertifikayı ekolojik tarım sertifikası adı verilmektedir. Sertifika uluslararası yetkisi olan, bağımsız ve tarafsız sertifikasyon firmaları tarafından verilmektedir. Standart kapsamına giren ürün grupları için numune analizleri, üretim denetimleri ve diğer kontroller sonucu verilmektedir.

Ekolojik Tarım Sertifikasının Amacı

Ekolojik tarım sertifikasının belli başlı amaçları vardır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi insan sağlığını korumak ve ekolojik dengei gözetmek genel amaçlarıdır. Bunun yanında biyolojik çeşitliliği koruma altına almak ekolojik tarım sertifikası uygulamalarının amaçları arasında yer almaktadır. Çevre kirliliği ile mücadele ederek doğanın korunmasını sağlamak yine bu uygulamanın amacıdır. Ekosistemin zarar görmesini engelemek için yapılan bu uygulamalar gelecek kuşaklar için çok önemlidir. Ekolojik tarımla toprak erozyonları da önlenmektedir. Bunun yanında olmazsa olmaz bir gereksinim olan doğal su kaynaklarının korunması da söz konusu uygulama ile amaçlanmaktadır. Tüm üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak yine uygulamanın hedefleri arasında yer almaktadır.

Ekolojik Tarım Sertifikası Nasıl Alınır?

Ekolojik tarım sertifikası almak isteyen firma ya da çiftçiler bazı kriterleri yerine getirmelidir. Bunun için uluslararası standartları öğrenmeli ve buna göre tarımsal üretim yöntemi uygulamalıdır. Gerekli şartları yerine getirdikten sonra standartlar çerçevesinde yapmış olduğu tarım ürünleri için sertifika alması kolaylaşacaktır. Bu noktada öncelikle başvuru gerekmektedir. Başvuru Ekomark gibi uluslararası bağımsız ve tarafsız sertifikasyon firmalarına yapılabilmektedir.

Yapılan başvuru titizlikle değerlendirildikten sonra uygun görülen ürün grupları için başvuru kabul edilmektedir. Kabul edilen başvurular için sözleşme yapılması zorunludur. İki taraf arasında yapılan ekolojik tarım sertifikası sonrasında inceleme aşamasına geçilecektir. Bunun için karşı firmadan numune ürün istenecek ve incelemeye alınacaktır. Ürünün tüm incelemeleri yapıldıktan sonra da üretim süreçleri denetlenecektir. Uygun bulunan tarım ürünleri için ekolojik tarım sertifikası verilmiş olacaktır. Bu sertifika ile üretimini yapmış olduğunuz ürünün her türlü kullanım hakkını da elde etmiş olacaksınız.

İlginizi Çekebilir