Ekolojik Gıda Sertifikası

Ekolojik gıda, tarımsal ürünlerin hiçbir katkı maddesi ve kimyasal içerik kullanılmaksızın yetiştirilirmesi ve aynı şekilde tamamen doğal yollarla doğrudan tüketiciye ulaştırıldığı gıda maddeleridir. Günümüzde ekolojik yani organik gıdalar oldukça sık bir şekilde denetlenir ve belirli şartlara göre tüketicilere ekolojik (organik) ürün sertifikası verilir. Ekolojik ürünler insan sağlığı ve doğa için zararlı maddeler içermez. Ayrıca bu ürünlerin geri dönüşümü de kolay olduğu için çevreyi kirletmez.

Ekolojik Gıda Kullanımının Önemi

Tarım sektörü artık ne yazık ki önceki yıllarda olduğu kadar doğal besin maddelerinin üretildiği bir sektör olmaktan çok uzaktır. Kimyasalların gübre ve tohumların kullanılması, gıdaların saklanması için birçok katkı maddesini kullanılması tarım ürünlerine duyulan güveni her geçen gün daha fazla azaltıyor. Tarımsal gıdalarda yaşanan bu durumlar ekolojik hayata büzük zararlar veriyor. Gıdaların üretim miktarını artırmak için başvurulan yöntemler çoğunlukla çevreye zararlı kimyasal maddelere ve doğal olmayan yöntemlere dayalıdır. Ayrıca geri dönüşüme ayrılmayan birçok gıda ambalajı, uzun yıllar doğada çözünmeden kaldığı için çevreye fazlasıyla zarar veriyor. Diğer yandan, son yıllarda özellikle işlenmiş gıda alanında müthiş bir artış yaşanıyor. Ancak ürünlerin son kullanma tarihlerini uzatarak daha uzun süre saklanmasına sebep olan işlenmiş gıda endüstrisi; gıdaların organik yapılarının bozulması ve besin değerlerinin aşırı azalması gibi olumsuz sonuçlar meydana getiriyor. Günümüzdeki birtakım bilinçli çevreler bu durumlara karşı çeşitli taleplerde bulunuyor, kamuoyu oluşmasını sağlıyor ve çeşitli çevre ve gıda düzenlemeleri yapılması için çalışmalar yapıyor. İnsanları doğal gıda ürünlerini tüketmeye yönlendirmek ve üreticiyi de bu konuda bilinçlendirmek amacıyla yasalara bağlı olarak çeşitli sertifika programları düzenleniyor.

Ekolojik Gıda Standardı Nedir?

Ekolojik gıda konusunda devlet tarafından son yıllarda birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, ekolojik gıda konusunda bilinçlendirmeye teşvik amacıyla belli başlı standartlar ve buna bağlı sertifika programları yürütülmeye başlanmıştır. Bu sertifika programları, insanların organik gıdalar konusunda bilinçlenmesinin yanısıra doğal yollarla yetiştirilen ürünleri daha rahat tüketmesini sağlıyor. Ekolojik gıda standardı; tarım ve hayvancılıkta tamamen doğal tohum ve doğal yöntemler kullanmak, üretim, işleme, depolama, satım ve tüketim aşamalarının hiçbirisinde doğanın kanunlarına aykırı olan kimyasal ve katkılı ürünleri kullanmamayı teşvik eder. Busertifikalar çerçevesinde hayvancılıkta doğal besi yöntemleri kullanılır. Damızlık hayvanlar için daha itinalı davranarak sağlıklı hayvan nesillerinin artırılması sağlanır. Suni yem tüketimi yerine gezerek otlatma yöntemi ve doğal yem tüketimi teşvik edilir. Diğer yandan tarım konusunda ise öncelikle genetiği bozulmamış organik tohumların sayısı artırılmaya çalışılır. Toprağın verimli hale gelmesi için kimyasal gübre yerine doğal gübre kullanımı teşvik edilir ve ayrıca toprağın nadasa bırakma yöntemi ile dinlendirilerek verimliliği artırılır. Bu yöntemlerle tarım ve hayvancılık sektöründe biyolojik çeşitliliğin artırılması, sağlıklı ürün korunması ve nesilden nesile aktarılması amaçlanmaktadır.

Ekolojik Gıda Standardının Gerekliliği

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada organik ürün talebi giderek artmakta ve bunun sonucunda ekolojik gıdaların yaygınlaşması için önemli faaliyetler yapılmaktadır. Ekolojik gıda standardı belgesi almak isteyen kuruluşlar, bu belgeleri veren kuruluşlar tarafından çeşitli denetimlerle tabi tutulur. Yapılan incelemeler sonucu uygun koşullarda üretim yaptığı gözlemlenen ilgili kuruluşa ekolojik gıda belgesi verilir. Bu belgeyi veren firma tarafından her yıl periyodik kontroller yapılır. Uygun şartları taşımaya devam eden firma belgeyi kullanmaya geçerlilik süresi boyunca devam eder. Duyarlı bir gıda ve çevre bilincinin oluşması adına üretici ve tüketicilerin haklarını korumaya yönelik olan ekolojik gıda sertifikasının yaygınlaşması büyük önem taşıyor.

Ekolojik sistemin korunması amacı ile ilk olarak 1992 yılında AB’de kabul edilen uluslararası organik gıda sertifikası uygulaması ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın hemen her yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu sertifika ile bozulan eko sistemin yeniden normale döndürülmesi amaçlanmaktadır. Başta gıda ürünleri olmak üzere pek çok sektörde uygulanan eko etiket uygulamalarında ürünlerin formüllerinde eko sisteme zarar veren hiçbir kimyasal bileşen kullanılmamaktadır. Bu standartlarla ürünlerin tüm üretim süreçleri de kontrol edilmektedir.

Ekolojik gıda sertifikası uluslararası yetkisi olan bağımsız ve tarafsız sertifikasyon firmaları tarafından verilmektedir. Gıda ürünlerinin kimsayal gübre ve ilaç kullanılmadan doğal kaynaklara zarar vermeyecek şekilde üretilmesi bu sertifika ile amaçlanmaktadır. Tarımsal alanların doğal kaynakları bozmayacak ve zarar vermeyecek şekilde seçilmesi çok önemlidir. Tohum, fide ve fidanların da aynı şekilde hormonsuz olması gerekmektedir. Pek çok gıda ürününün tüketiciye ambalajlı bir şekilde ulaştırılması standartlar içerisinde yer almaktadır. Ekolojik gıda sertifikası çevre etiket uygulamasıdır. 1992 yılında kabul edilen İSO 14000 standartlarında tüm kriterler ayrıntıları ile belirlenmiştir.

Ekolojik Gıda Sertifikası Nedir?

Gıda ürünlerinin sürdürülebilir ve yenilenebilir şekilde üretilmesi ve de aynı zamanda eko sistemi koruyarak uygulanması amacıyla kabul edilen bir standarttır. Belirlenen standartlar çerçevesinde üretimi yapılan gıda ürünlerine ekolojik gıda sertifikası verilmektedir.

Sürdürülebilirlik kavramı özellikle gıda ürünlerinde çok fazla kullanılmaya başlanmıştır. Doğal kaynakların zarar görmemesi ve gelecek kuşaklara aktarılması sürdürülebilir gıda üretiminin temel amacıdır. Genel anlamda toplumsal, ekonomik ve ekolojik kavramlarını içerisine alan sürdürülebilirlik tarımda çok önemli bir unsur olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda daha sağlıklı ve çevreye zararsız bir üretim yöntemi olan organik üretime önem verilmeye başlanmıştır. Ekolojik gıda sertifikası da bu amaç için uygulanmaktadır.

Ekolojik dengenin hızla bozulduğu çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle sanayileşme, sera gazları, çevreye atılan atıklar ve bunun gibi daha pek çok neden ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuştur. Özellikle atık yönetimi, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların doğru kullanımı ve çevre yasaları yaşanan bu tahribata karşılık alınan uluslararası önlemlerdir. Bu önlemler içerisinde belki de en önemlisi ekolojik sertifika uygulamalarıdır. Tarım ve gıda ürünlerinde uygulanan ekolojik gıda sertifikası ile hem insan sağlığı, hem de eko sistem korunmaktadır.

Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminde de gerek insan sağlığını, gerekse de ekolojik dengeyi gözetmeksizin çeşitli zararlı ürünler kullanılmaktadır. Bunun önüne geçmek, tüketiciyi organik olan ürünlere teşvik etmek ve daha temiz bir çevreyi gelecek kuşaklara bırakabilmek için ekolojik gıda sertifikası uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar uluslararası standartlar çerçevesinde yetkili olan sertifikasyon firmaları tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde de Ekomark sertifika firmaları arasında en güvenilir olanıdır.

Ekolojik Gıda Sertifikası Nasıl Alınır?

Çevre etiketi olarak bilinen ekolojik gıda sertifikası almak için bazı kriterler söz konusudur. Bu kriterler çerçevesinde üretici firma ya da çiftçi uluslararası standartlara göre üretim yapmak zorundadır. Üretimini yaptığı gıda ürünleri için ilgili sertifikasyon firmasına başvuruda bulunmanız mümkündür.

Başvuru ve ön değerlendirme sonucu iki taraf arasında ekolojik gıda sertifikası sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme ile yasal süreç de başlamış olacaktır. Numune ürünün tedarik edilerek sertifikasyon firmasına teslim edilmesi üretici firmanın sorumluluğundadır. Numune ürünün test ve analizlerinin yapılarak diğer üretim süreçlerinin denetlenmesi sonucu uygun görülen gıda ürünleri için ekolojik gıda sertifikası verilecektir. Söz konusu sertifika ile organik ve ekolojik gıda pazarında ürünler satılmaya başlanabilecektir. ISO 14000 standartlarına göre uygulanan bu sertifika sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir.

İlginizi Çekebilir