Ekolojik Enerji Sertifikası

21.yy ile dünyada ama özellikle Türkiye de çevreci atık yönetimi düşüncesi bilinçlenmeyle beraber büyük bir ivme almıştır. Çevreci atık yönetimi düşüncesi; atık için ayrılan depolama alanlarını sıfıra çekerek hem ekolojiye katkı sağlamış hem de ülkemizi, atıklarından oluşan gazı enerjiye dönüştüren ülke potansiyeli kazandırmıştır.

Ekolojik Enerji, atıkların dönüşümü fikri bu dönemde Ekolojik Enerji AŞ.nin gerçekleştirdiği Arge çalışmaları ile atık üretim sanayi kolu oluşturmuştur.

Amaç, Atık yönetimi kapsamında, çevreye ve ekonomiye katkı sağlamak için atıkları enerjiye dönüştürmektir.

Ekolojik enerji uygulamaları kapsamında ülkemizde; enerji verimliliği yüksek ve enerji tasarrufu yapan evler kapsamında “pasif ev, yeşil ev, ekolojik ev” gibi adlandırmalarla kendi enerjisini üreten ve enerji konusunda tasarruf ve yüksek düzeyde verimliliği hedefleyen evler inşaa edilmiştir.

Avrupa’da iklim şartlarının uygunluğu sıfır enerjili ev ve bina uygulamalarına yatkın bir zemin oluşturuyor. Güneşli gün sayılarının azlığı ve soğuk iklimi nedeniyle bu tarz projelere uygun olan ülkelere bakıldığında Türkiye’de avantajlı bir konumda görülmüştür. Çünkü iklimi ve bulunduğu kuşak itibariyle her iki şarta da daha yatkındır.

İtalya’ya baktığımızda eski ve yıpranmış evlerin enerji potansiyeli yüksek olduğu düşünülerek yüzde 65 vergi indirimi uygulaması yapılmaktadır.

Türkiye’de binaların enerji verimliliğini Enerji Kimlik Belgesi ile belgelendirilmesi mevcuttur.

Atıktan gaz üretme fikrini esas alarak, bu fikri patentleyen ve atıktan gaz üretme tesisi oluşturup lisans alan ve hala Türkiye’nin çöpleri enerjiye dönüşsün diye uğraşan Ekolojik Enerji AŞ. Yönetim kurulu başkanı Ömer Salmanı da unutmamak gerekir.

Türkiye’de kurulan enerji tesislerine bakacak olursak;

Çorlu ilimizde, 2014 senesinde gerekli izinleri aldıktan sonra Ekolojik bir enerji tesisi kurulmuştur. Amacı çevredeki atıkların verdiği olumsuzlukları en aza indirip kontrollü bir şekilde yok etmektir. Proje içeriği ise hem ekolojiye bir katkı hem de atık yönetiminin kazanç sağlaması için, tüm atıkların enerji ve malzemeye dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Düzce ilimizde 2014 senesinde gerekli lisansları alan GEP Yeşil Enerji Teknolojileri tesisleri, sağlıklı bir yaşam ve enerjiye dönüştürülmüş atık projesi kapsamında faaliyet göstermektedir.

Ve aktif eylem planına göre de ülke genelinde sanayii üretiminin yaygın olduğu yerlerde en az bir ekolojik enerji tesisleri kurulması gerektiğine vurgu da yapılır. Özellikle bu tesislerin endüstriyel faaliyetlerin yoğun olduğu; Trakya, Ege, Marmara, Doğu Marmara, İç Anadolu Bölgelerinde yaygınlaşması öngörülür.

Ekolojik Enerji Sertifikası Nasıl Alınır?

Çevresel atıklardan elde edilen gazların enerjiye dönüştürülmesi ile ilgili düşünülen fikirler eğer devlet politikaları ile örtüşüyorsa AR-GE’si oluşturulan çalışma projelendirilir ve ardından ilgi merciilerce lisans süreci gerçekleştirilir.

Atıkların Enerjiye Dönüşümü Kapsamında Enerji İzin, Lisans ve Sertifika Süreçleri

2016 yılında; EPDK Yenilenebilir Enerji Üretimi lisansında, atıktan enerji üretimi faaliyetleri gerçekleştirildi.

2000 yılında; şartları uygun hale getirilen Kemerburgaz depolama alanı ekolojik enerji üretim projesinin adımları atıldı.

2002 yılında; Atıktan Enerji Üretimi AR-GE Projelerinin yazımına başlandı.

2004 yılında; TUBİTAK destekli AR-GE çalışmalarına başlandı. Atıktan enerji üretimi sağlamak için EPDK yenilebilir enerji üretimi çalışmaları kapsamında lisans alındı.

2005 yılında; yetkili birimlere patent için başvurular yapıldı.

2012 yılında; Eskişehir’de büyük bir ekolojik depolama tesisi kuruldu ve bununla beraber ekolojik taşıma sektöründe; tehlikeli/tehlikesiz atıkları taşıma şirketi faaliyetlerine başlanmış oldu.

2014 yılında; OSB Geri dönüşüm tuzla tesisi ve GEP yeşil enerji düzce tesisinin çevre izni ve tesislerin lisans belgeleri alınmıştır.

2016 yılında; alınmış olan EPDK yenilebilir enerji üretimi lisansında, atıktan enerji üretimi doğrultusunda alan genişlemesi gerçekleştirildi.

İlginizi Çekebilir