Ekolojik Endüstri Sertifikası

10 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan 25841 sayılı ‘Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik’ uygulanarak yapılacak olan; tohumdan hasata ve nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen tüm süreçlerde insan sağlığına zararlı hiçbir madde kullanılmadan, yeryüzündeki tüm canlılara ve doğaya zarar vermeden üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünler ekolojik ürün olarak adlandırılır. Ekolojik üretiminin amacı, su, hava, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliğin amacı, organik tarımsal faaliyetlerin düzenli ve kontrollü bir biçimde yürütülmesi, organik tarımsal ürünlerin üretilmesi ve bu ürünler için düzgün pazarlar bulup insanlara pazarlanması işinin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve bu pazarın oldukça yaygınlaştırılmasıdır. Tüm bunların ana amacı ise ekolojik dengenin korunmasıdır. Yönetmeliğin kapsamını aşağıdaki maddele oluşturur.

 • Her çeşit hayvansal, su ürünleri ve bitkisel ürünlerin üretilmesi
 • Doğal alanlardan ve ormanlardan organik tarım ilkelerine uyularak ürünlerin toplanması
 • Yem veya gıda olarak kullanılan mayalar
 • Kullanılacak olan girdilerin organik tarım ilkelerine uygun olarak üretilmesi veya onların yine bu esaslara uygun olarak elde edilmesi
 • Tüm bu ürünlerin, işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenip depolanması, gerekli yerlere ulaştırılması, uygun pazarlar oluşturulması, kontrol edilmesi, belgelenmesi ve denetlenmesi

Organik ya da ekolojik ürün olarak adlandırılan ürünler, söz konusu bu yönetmelik ve maddelere uygun bir şekilde topraktan tüketicinin eline geçen zamana kadar üretimin tüm aşamalarında insan sağlığına zararlı herhangi bir madde ya da yöntem kullanılmadan yetiştirilir. Su, enerji ve toprak olmak üzere doğal kaynakları korur ve onlara zarar verilmesini önler. Ekolojik ürün kullanarak hem ruh hem de beden sağlığı açısından sağlıklı ürünler tüketilmiş olur. Bu sertifika, ekolojik ürün tüketerek hem sağlıklı yaşamayı hem de doğayı korumayı isteyen tüketicilere bir güvence sağlamaktadır. Aynı zamanda ekolojik üretim yapan üreticilerin standartlara uygun olarak üretilen ürünleri belgelendirerek ispatlamasına ve ürünü hak ettiği değerde pazara sunmasına olanak sağlar. Doğa gelecek nesillere aktarılmada sürdürülebilirlik sağlar. Ekolojik ve biyolojik çeşitlilik korunmuş olur. Kaynakların en iyi şekilde kullanılması sağlanarak yanlış uygulamalar sonucunda bozulan doğal dengeyi korumayı amaçlayarak gelecek nesiller için daha sağlıklı ve yaşanılası bir yeryüzü bırakılmış olur.

Artık bütün dünyada ülkeler ve kuruluşlar, doğaya ve gıdalara karşı daha hassas ve bilinçli bir tüketim anlayışına sahiptir. Bu hassasiyet giderek artmaktadır. İnsanlar daha sağlıklı yaşamak için doğa ile dost ve insan sağlığına uygun olan gıdaları tüketmeye çalışmaktadırlar. Bunun için ekolojik sertifikalara sahip ürünlere yönelmeye başlanılmıştır.

Ekolojik sertifika; tarımsal ve endüstriyel ürünlerin tüm faaliyet basamaklarında insana ve ekosisteme zararı olan herhangi bir kimyasal ürün, yöntem ve katkı maddesi kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlere verilen belgedir. Söz konusu olan bir ürünün hammaddesinde kullanılacak malzemelerin ve bu esnada kullanılmakta olan malzemelerin herhangi birinde kimyasal ya da insan sağlığına ve çevreye zararlı uyarıcıların kullanılmamış olması ve ürünlerin tamamen doğal olması sonucu verilen sertifikadır. Doksanlı yılların başlarında dünya genelinde verilmeye başlanan bu sertifika, ürünlerin üretim aşamalarında ve yöntemlerinde kimyasal girdileri yok etmek amacıyla ortaya çıkmıştır.

Ekolojik ürün sertifikası almaya hak kazanmış ürünlerin etiketlerinde bazı bilgiler yer almaktadır. Bunlar;

 • Ürünün adı
 • Ürünün sertifika statüsü
 • Ürüne ait olan sertifika numarası
 • Ürünün kontrolünü yapan ve sertifika veren kuruluşun adı, kod numarası ve logosu
 • Hasat yılı, seri ve parti numarası
 • Ürünün üretimini yapan çiftçi kodu
 • Ürünün içinde bulunan maddelerin hepsinin adı
 • Üretin ve son kullanma tarihi
 • Ürünün ağırlığı
 • Üretim yeri
 • Üretim izni
 • Ürünün menşei
 • Yönetmenliğe uygun olarak üretildiğine dair bilgi
 • İthal ürün ise Türkçe etiket bilgisi

İlginizi Çekebilir