Ekolojik Aksesuar Sertifikası

Aksesuar, tekstil ve mobilya gibi her zaman bir şekilde temas ettiğimiz ve bu nedenle temiz ve sağlıklı olması gereken ve aynı zamanda hayatı kolaylaştırdığı için çok sık kullanılan ürün veya işlenmemiş maddelere denilir. Özellikle tekstil sektöründe kullanılan aksesuarlar zararlı kimyasal ürünlerden üretilir veya bu kimyasal ürünler ile sürekli temas halinde olursa insan sağlığı için önemli tehditler oluşturur. Tekstil sektöründe ortaya çıkan kimyasal atıklar ekosistem için zararlı sonuçlar meydana getiriyor. Aksesuarlar da bu sektör içerisinde kimyasal kirlilikten etkilenebilen maddelerdir.

Aksesuar üretiminde kullanılan alerjik boyalar ile kanseri tetikleyen boyalar ve diğer kimyasal içerikli maddeler ekolojik hayatı olumsuz etkilediği için ürünlerinde kimyasal madde bulunan firmalar için bu alanda ekolojik sertifikalar verilmesi ihtiyacı doğmuştur. Ekolojik aksesuar sertifikasyonu kapsamında zehirli kimyasalların engellenmesi ve zararlı atıkların doğaya salınmasının engellenmesi yer alır. Ayrıca tekstil sektöründe kullanılan hammaddelerin mutlaka filtreleme işleminden geçirilmesi ve zehirli atıkların duman halinde atmosfere yayılması engellenmelidir.

Ekolojik Aksesuar Sertifikası Nedir? Nasıl Alınır?

Ekolojik Aksesuar Sertifikası, zararlı kimyasallardan arındırılmış ve doğaya zarar vermeyen aksesuarları üreten firmalara verilen ve ekolojik anlamda çevre dostu bir belgedir. Gerekli koşulları taşıyan herkes ekolojik aksesuar sertifikası için başvuru yapabilir. Başvuru sahibinin sertifika kapsamında gerekli imza ve taahhüdünün alınmış olması gerekir. Ekolojik aksesuar sertifikası elde edebilmek için üretilen veya kullanılan aksesuar miktarının üçte bir oranını geçmemesi gerekir. Yapılan ölçümlerde zehirli atık ve zararlı kimyasal oranı üçte bir oranından fazla olan firmalar bu belgeyi elde edemez. Başarıyla sertifikayı alan firmalar ise mutlaka her yıl denetlenir ve ekolojik aksesuar sertifikasının sürekli olarak aktif olması yönünde çaba sarfedilir. Bağımsız firmalar tarafından verilen ekolojik sertifikalar, doğa dostu faaliyetleri ile insan hayatı ve ekolojik döngü için zararlı kimyasalların sayısını azaltmak için büyük katkı sağlamaktadır.

Ekolojik Aksesuar Sertifikasının Önemi

Ekolojik aksesuar sertifikası, bilimsel testler ışığında incelenen ürün ve maddelerin değerlendirilmesi sonucu verilir. Çeşitli test ve prosedürlerin yerine getirilmesi, atıkların önlenmiş olması, gerekli filtreleme işlemlerinin yapılmış olması gibi durumlar belgenin başarıyla alınması konusunda önemli olan diğer etkenlerdir. İşlenmiş veya doğal yollardan elde edilen aksesuarların öncelikle insan sağlığına daha sonra da ekolojik yaşama olumsuz etkilerini vardır. Bu zararları önlemenin en iyi yollarından ilki, bu ürünlerin imalatı sırasında kimyasallara maruz kalan personelin kişisel hijyenine dikkat etmesidir. Diğer etkili bir yol ise gerekli koşulların sağlanması adına firmalar tarafından koruyucu tedbirlerin alınmış olmasıdır. Uluslararası firmalar tarafından konulan kurallar Avrupa Birliği ve ülkemizde de başarıyla uygulanıyor. Bu konuda farkındalığı artırmak için ekolojik ürünlerin faydasının tüm halka açık platformlarda anlatılması büyük önem taşıyor. Ülkemizde bu ekolojik aksesuar sertifikası faaliyetleri yürütülürken, üretici firmaların ve bu sertifikayı alan firmaların detaylı bir değerlendirimesi yapılır.

Ekolojik Aksesuar Sertifikası Testleri

Ekolojik aksesuarlar sertifikası almak isteyen firmaların belli ürünlerinden alınan numuneler, zararlı kimyasal içerip içermemesi bakımından laboratuvar testlerine tabi tutulur. Laboratuvar testlerinde öncelikle insan sağlığı için daha sonra da çevre için olası zararların olup olmadığı kontrol edilir. Aksesuar sınıfı ürünler için belirlenen kriterleri taşıyan firmalara ekolojik aksesuar sertifikası verilir. Dünyanın giderek kimyasal maddelerin etkisi altında kaldığı günümüzde ekolojik sertifikaların yaygınlaştırılması, insan sağlığını tehlikeye atmayan doğa dostu ürünlerin daha fazla üretilmesi büyük önem taşıyor. Diğer yandan etkili bir sertikasyon süreci için akreditasyon sahibi firmalar tarafındangerekli kontrollerin mutlaka zamanında yapılması çok önemlidir.

İlginizi Çekebilir