Ekolojik Gelişmeler

Ulusal ve uluslararası mecralarda gerçekleştirilen ve ekolojik gelişmeler krizin çözümlenmesi doğrultusunda umut vericidir.

Türkiye’de Ekolojik Gelişmeler

2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ekolojik Bina ve Ekolojik Atölyelerinde ekolojik duyarlılık, enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynaklarının kullanım ve geliştirilmesine dair eğitimler verilmektedir. Birbirinden farklı 45 atölye çalışması ile 45 bin kişiyi buluşturan atölyeler çocuk tiyatrosunda adını duyurmaktadır. Sömestr Atölyeleri ile 12 ay hizmet vermesi amaçlanmaktadır.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe alınan kanun sonucu dayanıklı plastik imali olan poşetlerin kullanımı ücretlendirilmiştir. Kullanımına son verilmesi planlanan poşetler uygulamanın yerleşmesi ve geliştirilmesi için kısa bir süre için ücretli satılacaktır. Poşet başına 25 kuruş bedel ödenmesi kararlaştırılan plastik poşetlerin doğada çözünmeden uzun zaman kirliliğe neden olmasının önüne geçilmesi planlanmaktadır.

İZTO raporunda paylaşılan veriler elektronik atıkların ortalama miktarının 530 bin ton olduğunu göstermektedir. Telekomünikasyon ve bilişim ürünleri, elektronik kablo ve şarj materyallerinin ağırlıklı bulunduğu atıkların yalnızca 300 bin ton miktarı geri dönüştürülmüştür. Toprak ve su kaynaklarının kirlenmesine, ağır metal birikimine maruz bırakılmasına ve hava kirliliğine neden olmasına rağmen düşük geri dönüşüm oranları sonucunda projeler geliştirilmektedir. Sosyal girişim projesi olarak üretilen Toplio mobil uygulaması elektronik atıkların toplanması ve geri kazanılması için büyük bir adım atılmıştır.

Dünyada güneş enerjisinden ulaşımda yararlanma oranı giderek yükselmektedir. Türkiye bu duruma uyumluluk göstermeye çabalamaktadır. Mevcut bulunan çeşitli denemelerin arasında dikkatleri İstanbul Teknik Üniversitesi’nin aracı çekmiştir. Ulaşım maliyetlerinin minimuma indirgendiği Aruna 500 km için 5 TL masrafa neden olmaktadır. Güneş enerjisi ile çalışan araç doğaya herhangi bir zarar vermemektedir. Stratejik bir kullanıma temel oluşturmayan güneş enerjisi kullanımı ile ülkemizde farkındalık yaratılması beklenilmektedir. Doğa dostu araç üretiminin yerli olması ve gerekli mevkiler tarafından teşvik politikalarının oluşturulması neticesinde büyük gelişimler gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Dünya’da Ekolojik Gelişmeler

30 bin metrede konumlandırılan 320 kWp gücüne sahip gün ısı (güneş enerji sistemi) sistemi ile tüm enerjisini güneş panellerinden karşılayan otel Lhaviani mercan adasında kurulmuştur. 5 yılın ardından kendini amorti edebileceğine inanılan otel Kudadoo, sürdürülebilir ekolojik ilkelere bağlıdır. Panelleri arasında gün ışığından maksimum seviyede yararlanan otelin enerji tasarruf oranları bir hayli yüksektir. Doğa ve çevre dostu materyal kullanımı ile üretilen tesis pasif ev özelliklerinin tümünü barındırmaktadır. Eko soğutma sistemi, el yapımı mobilyaları ve eşsiz manzarası ile konaklamanın hayli maliyetli olduğu bir otel olmasına rağmen farkındalık yaratmayı başarmıştır.

Fransız markaya sahip Almanya’da çalıştırılan ve dünyanın ilk hidrojen ile mobilizasyonu sağlanan treni deneyimlenmiştir. Mekanizma bakımından yakıt hücresinde hidrojen ve oksijen ortaklığı ile elektrik üretimi gerçekleştirmekte ve elektrik enerjisini depolamaktadır.

81 milyon avro gibi bir maliyet sonucu üretilen tren ses kirliliği ve karbon emisyonu bakımından sıfır değerine sahiptir. 300 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan tren sayısının arttırılması planlanmaktadır.

Bu ve nice gelişmelerin ışığında henüz yeterli seviyelere ulaşılmadığı IPCC raporuna dair yapılan açıklamalarda açıkça görülmüştür. Paris Antlaşması’nın taraflarının hedeflenen 1,5 derecelik küresel ısınmayı aştığı ve ulaşım, gıda, enerji ve sanayi sektörlerinde köklü yapılanmalara ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Ulaşılamayan hedef nihayetinde küresel ısınmada gözlenen artış, doğa olaylarını felaketlere çevirmekte, maddi ve manevi kayıplar haricinde ekolojik tahribatı hızlandırmaktadır.

Karbon emisyonu ve sera gazı salınımlarının sıfır düzeyine yaklaştırılması ve yok edilmesi, fosil enerji kaynaklarından elde edilen yakıt kullanımının sona erdirilmesi, dalga, rüzgar, güneş gibi tükenmesi mümkün olmayan alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Hava kirliliğine ve atmosferde birikime neden olan emisyonların yakalama teknolojileri geliştirilerek toplanması ve bertaraf edilmesi planlanmaktadır.

İlginizi Çekebilir