Ekoloji Temelli Eğitim

Ekoloji temelli eğitimde eğitim materyali olarak doğadan yararlanılmaktadır. Göç alma bakımından yoğunluğa sahip olan kentler, iki vardiyalı eğitim veren okullar, gürültü ve görüntü kirliliği sonucunda yeterli verim alınamayan dersler, çimen yerine beton kaplı futbol alanları gibi olumsuzluklar çocukların düşünme yetilerinde problem yaratmaktadır. Buna bir çözüm getirilmesi gerekliliği ekoloji temelli eğitime geçiş kapıları aralamaktadır.

Bu bağlamda doğayı gözleme, araştırma, tanıma, soru sorma ve cevap bulma fırsatı tanıyacak eğitim modelleri planlanmaktadır. Bu eğitim sosyal sorumluluk duygusu ve motor gelişimine olumlu etki edecektir.

Ekoloji Temelli Eğitim Planı

Eğitim materyali olarak kullanılacak doğa üzerinde ekolojik kriterler belirlenecektir. Yaşam hakkı tanımlanacak ve ekolojik anlamda sağlıklı yaşam mekanizmalarının önemi, elde yöntemleri, koruma önlemleri detay ve örneklendirmeler ile açıklanacaktır. Eğitim programının tamamı negatif örneklemelerden (havuz, işçi problemi vb.) arındırılacak pozitif örnekler (atık suların arıtılması, yağmur suyu toplanması vb.) ile donatılacaktır.

Alternatif enerji kaynaklarının önemi, doğru kullanımı ve asgari tüketimini sağlayacak öneriler ve sürdürülebilir ekolojik duyarlılığı geliştirebilecek aşamalar ilkelendirilecek ve modellenecektir. Öğrenciler kitap, kıyafet, oyun materyalleri gibi eşyaların takas veya ihtiyaca uygun paylaşımına özendirilecektir. Gerekmesi durumunda okullarda temin edilecektir.

Günlük hayatta karşılaşılan ekolojik problemler ve çözümleri öğrencilere aktarılarak teorik bilgilendirme sağlanacaktır. Ayrıca konunun pekiştirilmesi adına atölye ve proje çalışmaları ile uygulamalara yer verilerek içselleştirme ve bağlanma sağlanacaktır. Sucul veya karasal ekosistemlerde yapılacak önem arz etme çalışmaları ekoloji atölyelerinde veya doğal hayat ortamlarında sürdürülecektir.

Ayrıca günümüzde dikkatleri üzerine toplamayı başaran atık yönetimi konusu detaylı bir şekilde öğrenciye aktarılacaktır. Pekiştirmenin sağlanması için tamir ve geri dönüşüm atölyeleri ile tüketimin nasıl ve ne şekilde azaltılması gerektiği gösterilecektir. Oyun materyalleri veya gıda atölyeleri kurularak kendi kendine üretim gerçekleştirmesi sağlanan öğrenci üretim ilkelerinden ve doğal/ organik üretimden haberdar kılınacaktır.

Ekoloji Temelli Eğitim Veren Okullar

Kalabalık öğrenci sayıları giderek azalan ülkemiz okullarında yeterli bütçe ayrımı ile sürdürülebilirlik sağlanacaktır. Kemal Sunal Parkı ve Ekoloji Yaşam Merkezi örneğinde olduğu üzere temel ilkelere bağlı kalınarak doğal yaşam örnekleri kurulacak ve gerekli mimari tasarım sonucu inşa edilecektir. Çevresel faktör, coğrafi konum, mekan özellikleri, yapı fiziği dikkate alınarak inşa edilen yapılardan temel anlamda öğrenciler bilgilendirilecektir.

Bu özelliklerin yanı sıra kullanılan yapı malzemelerinin biyobozunur, doğal veya geri dönüşümü / geri kazanımı mümkün maddelerden özenle seçimi sağlanacaktır. Ayrıca yalıtım gerçekleştirilerek ısı kayıpları minimuma indirilecek ve tutucu detayların üretimine ağırlık verilecektir.

Yapılan tasarımlar enerji verimi sağlayacak ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanacaktır. Eğitim verilen yerde ve ihtiyaç duyulduğu kadar üretimi gerçekleştirilecek olan enerji haricinde elektrik ve mekanik sistemler optimum hibrit kaynağı olarak kullanılacaktır. Bu sistemler ısı geri kazanımı, toprak bazlı ısı pompası, rüzgar türbini, güneş kolektörleri ve pasif iklimlendirme yöntemlerinden seçilecektir. Ayrıca bakım ve işletme giderleri minimuma indirgenen kolay işletilebilir ve pasif / aktif sistemleri denge halinde kullanılan tasarım uygulanacaktır.

Kullanılan mobilya ve dekorasyon ürünleri sağlığa zararlı etkisi olmayan, ekotoksik özelliği bulunmayan, ergonomik ve güvenlikli tasarımlardan seçilecek veya yapılacaktır. Okul ortamında geri dönüşüm veya kazanım desteklenecek, yerinde ayırma ve toplama ilkesi yerine getirilecektir. Bulunduğu yerde ve kağıt, cam, metal, evsel atık vb. sınıflandırmalara uygun toplanacaktır. Eğitim alınan yerleşkenin imkanları doğrultusunda gıda ormanı oluşturulacak ve bu oluşum permakültür ilkelerine sadık kalınarak gerçekleştirilecektir. Her çocuğun kendine ait bir ekim alanında sorumluluk alması sağlanacaktır.

Bu planlar doğrultusunda istenilen amaca ulaşmamak mümkün gözükmemektedir. Okul ile ilişkisi artan öğrencinin daha başarılı ve sorumluluk duygusuna sahip olacağı muhakkaktır.

İlginizi Çekebilir