Ekoloji Standardı

Geçmişte yapılan bilinçsizce ve hoyratça yapılan davranışlar sonucu, doğa gereğinden fazla tahribata uğratılmış, doğal ekolojik dengenin bozulması, iklim değişikliklerine sebebiyet vermiştir. Bu davranışların sonucu olarak ekolojik denge alarm vermeye başlamıştır. Böylece doğanın korunmasına yönelik bilinçli birey sayısı arttıkça üretici firmalar ve tüketiciler ve bir bütün olarak toplum, bir ürünün üretilmesi, kullanılması ve sonrasında atık olması durumunda çevre üzerindeki etkilerine daha fazla önem vermektedirler. Bu bakış açısıyla baktığımızda çevre etiketleri, ürün ya da hizmetlerin bütünüyle yaşam döngüsü içerisinde ne kadar çevre dostu olabildiklerini, doğaya karşı duyarlılık ve sorumluluklarını; çevre ile ilgili gerekliliklerini ne kadar yerine getirebildiklerini gösteren bir uygulamadır.

Birleşmiş Milletler nezdinde tüm dünya üzerinde faaliyet gösteren Ekomark, sorumluluk duygusu içerisinde hareket ederek bu düşünceden yola çıkmış ve piyasada mevcut hizmetlerden tamamen farklı bir anlayışla ürün veya hizmetleri ortaya koyarak ekoloji standartlarını ifade eden Ekomark Standardı’nı oluşturmuştur. Ekomark Ekoloji Standardına göre çevre etiketini alma zorunluluğu olmamakla birlikte bu tamamen gönüllülük esasına göre olan bir uygulamadır. Bu uygulama, tüketicinin organik ürünlere yönelmesini her zamankinden daha fazla sağlayan ve de isteyen bir yaklaşımdır. Bu sistem, yani Ekomark Standardı, etiketi koyma yetkisi alan firmalara daha fazla güven aşılaması yapar ve ürünler tüketici tarafından daha çok talep görür. Çünkü güvenilir bir Ekomark Standardı, ürünü imal eden firmanın destekçisidir.

Ekomark Ekoloji Standardı İçin Gerekli Olan Şartlar

 1. Ekomark ekoloji Standardı, Avrupa Birliği’nin stratejik hedeflerini dikkate alır ve ürünlerin çevre performansını esas alır.
 2. Avrupa Birliği kriterlerini karşılayacak çevresel koşulları belirler.
 3. Ekomark Ekoloji Standardı, Avrupa Birliği kriterlerini, ürünlerin yaşam döngüsünü dikkate alır ve bilimsel esaslarla uygular. En önemli çevresel etkiler, klimatolojik değişiklikler, doğa ve biyolojik çeşitlilik, enerji ve kaynak tüketimi, atık üretimi, tehlikeli maddelerin havaya salınımı olarak kendini göstermektedir.

Ekomark Ekoloji Standardı için bir takım belgelendirme çalışmaları ve bu çalışmaların aşamaları bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Ekomark Ekoloji belgelendirme başvuru aşaması, Ürün ve hizmet için Ekomark belgelendirme çalışması başvurusunda bulunan firmalarla ilgili bir ön çalışma yapılır.
 2. Bu çerçevede ISO 14024 çevre etiketleri, usul ve uygulamaları, prensip ve yöntemler standardı ile ulusal ve uluslararası standartlar da dikkate alınarak ürün grubu ile çevresel yararlar da değerlendirilir.
 3. Belgelendirme talebinde bulunulan ürünün doğrulaması yapılır, yani ürünün bulunması gereken ürün grubunun tespiti yapılır. Bunun yanında ticari durumu ile çevresel etki incelemeleri de yapılır.
 4. Mevcut yasal düzenlemeler ile birlikte ürün grubunun bulunduğu sektörü ilgilendiren girişimler dikkate alınır.
 5. Daha güvenli bir üretim için, farklı malzeme ve tasarım metotları ile tehlikeli maddelerin yerini alabilecek güvenli maddelerin kullanım yollarının araştırması yapılır.
 6. Ürünün Pazar payı, global olarak bütün yönleriyle detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirmeye alınır.

Ekomark Ekoloji Belgelendirme için Sözleşme İmzalama Aşaması, ürün ve hizmet için belgelendirme talep eden firma ile başvuru alımından sonra mukavele yapılarak bu mukavelenin muhteviyatı her iki tarafın hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirleyen maddeler taşır.

Sözleşme yapıldıktan sonra firmadan, ürün ve hizmetlerin yeterliliklerini karşıladığını gösteren ve kanıtlayan belgeler, test sonuçları gibi bilgiler istenebilir. Yapılacak ön değerlendirme sonrasında firmanın başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir.

Ekomark Etiketi Ne Anlama Gelmektedir?

Ekomark etiketi taşıyan ürünler, şunları ifade etmektedir:

 • Ürünün doğal ortama verdiği zarar çok düşüktür.
 • Ürün doğal koşullara göre üretilmiştir.
 • Ürün, doğal ortamda ve kendiliğinde kısa sürede yok olur.
 • Ürünü dış etkilere karşı muhafaza eden ambalajının doğaya herhangi bir kötü etkisi yoktur.
 • Ürün kalitesinin bir garantisi olmamakla birlikte ürünün kaliteli olduğuna işaret eder.

İlginizi Çekebilir