ECOmark

ECO Label akreditasyonuyla yürütülen bir program olan ECOmark, çevresel şartlara uygun ve ekolojik zararı olmayan ürünleri belirlemek, markalaştırmak ve duyarlılığı arttırmak adına 2005yılında kurulmuştur. Ürünlerinin çevreye olan etkilerinin daha az olduğu ve diğer ürünler arasında tüketiciye daha kolay seçme şansı veren Eco Mark Programı’nda ürünlerin güvenilirliği garanti altına alınmış olur.

ECOmark Programı’na dahil olan ürünlerin üretim aşamasından tüketiciye varana kadar ki süreçte çevresel etki mümkün olduğunca azdır. Ayrıca ürün kalitesini en üst düzeyde tutmayı ve tüketicinin lehine olacak şekilde güven sağlamayı amaçlamıştır. Eco Mark ürünlerini tüketmek çevreye duyarlı bireylerin oluşmasına etki etmez. Ancak nispeten de olsa diğer ürünlerin kullanılmasındaki sakıncalar ve çevreye olan olumsuz etkileri göze çarptırılmış olur. Çevresel etkilerden uzak, faydalı ve doğa dostu ürünlerin tüketimi sağlanmış olup, bu program içine dahil olmak isteyen bireyler Eco Mark ürünlerini tercih etmektedirler.

ECOmark Programı nasıl hayata geçti?

1980’li yıllarda nüfus artışı ve fabrikalaşmanın getirisi olarak çevre sorunları ortaya çıkmıştı. Buna bağlı olarak küresel sorunlar ve iklim değişikliği gibi problemler, 1986 yılında çevre etkilerinden az ve çevreye duyarlı üretimin yapılmasından yana olan bir program öne sürüldü. “ Uzun Süreli Çevresel Koruma Kavramı” olarak adlandırılan bu programda, ürünlerin mümkün olduğunca çevreye duyarlı ve geri dönüşümünün sağlanabilir olmasından yana politikalar bulunmaktaydı. Bu politikalar incelenmiş ve uygulanabilirliği onaylandıktan sonra çevresel etkiden uzak ürünlerin üretimi yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.

2005 yılında yürütülen bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan çevreye duyarlı ürünleri ve bu doğa dostu programların etkisini tanıtmak için bir proje başlattı. Bu proje aynı zamanda çevre programlarına dahil olan ürünlerin daha geniş kitlelerce bilinmesine sağlayacaktı. Böylelikle 2005 senesinde TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin çalışmaları sonucu Eco Mark Programı hayata geçirildi.

Bir ürünün Eco Mark Programına dahil edilmesi için belli kriterlere sahip olması gerekir. Her ürünün kendine ait kategorisi ve bu kategorilere uygunluk kriterleri bulunmaktadır. Ürünün resmi sertifikasyon ve ürün sertifikasyonuna sahip olması gerekir. Bunlara sahip olmak için Eco Mark komitesinin ürünü onaylaması gerekir. ECO Label Çevre Birliği ile imzalanan Eco Mark kullanım sözleşmesinin ardından ürün Eco Mark Programına dahil edilmiş olur.

Eco Mark Programı, çevrenin etkisinden uzak ve çevreye zararı olmayan, aynı zamanda tüketicisinin güven sorununu ortadan kaldıran, kaliteyi ilke edinen ürünlerin bir çatı altında toplandığı çevresel duyarlılık programıdır da denilebilir. Üretim aşamasından ambalajlama, taşıma ve tüketiciye ulaştırma aşamalarına kadar her alanda çevreye olan zarar en aza indirgenir. Ürünlerin kendisi yada paketlemede kullanılan malzemelerin geri dönüşüm sağlanıyor olmasını şart kılan Eco Mark Programı sembolü, dünyayı saran ve kucaklayan iki kol şeklindedir. Bu sembol dünyayı korumayı temsil eder. Eco Mark Programından Japon Çevre Birliği mesul tutulmaktadır.

Bu programın kesin ilkeleri arasında;

Ürünün üretim aşamasında en az çevresel etki
Ürünün yok edilmesinde ya da geri dönüşümünde çevreye en az etki
Kalite standartlarına uygunluk
Maksimum güvenlik gibi maddeler sıralanabilir.

Böylelikle hem çevreye duyarlı ürünler elde edilmekte hem de tüketici bildiği ve güvendiği ürünü tüketmektedir. Eco Mark Programına dahil olan ürünlerin üretimini sağlayan firmalar için ise gayet başarılı bir ilerleyiş söz konusu olup diğer firmalar ile rekabet ortamının oluşmasına da sebep olmakta. Bu rekabet ortamı, çevreye duyarlı ürünlerin üretilmesinin yaygınlaşmasını sağlamakta.

İlginizi Çekebilir