Responsabilitate ecologică durabilă

Sunt elaborate diverse politici de mediu pentru promovarea și promovarea unei conștientizări ecologice durabile. Presiunile crescânde datorate crizei ecologice asupra organizațiilor neguvernamentale, comunității de politici publice, managerilor și apariției conștientizării consumatorilor încurajează producția de produse ecologice. Acest stimulent este destinat să prevină deteriorarea mediului, reducerea eliminării deșeurilor, colectarea și separarea acestora de la sursă și reducerea costurilor de transfer.

Politici de mediu în domeniul sensibilității ecologice durabile

Sarcina managerilor este să aleagă producția de materii prime din surse alternative de energie regenerabilă în producție, să evalueze estimarea cererii la niveluri similare, să dezvolte întregul proces și chiar și metodele de ambalare, să proiecteze procese scăzute, eficiență ridicată și costuri reduse, să minimizeze deșeurile periculoase și să reducă riscurile tehnologice. Acesta este gestionat.

Sensibilitatea percepțiilor persoanelor care lucrează cu standardele și programele de formare implementate în cadrul întreprinderii este încercată să fie mărită și trebuie asigurată ca aceasta să devină larg răspândită. conformitatea cu legile și reglementările vizate toate reglementările care sunt în vigoare în Turcia ar trebui să fie examinate pentru respectarea legii urmând activități. Compatibilitatea națională și internațională este implementată prin mecanisme specifice de standardizare. Din acest motiv, ar trebui furnizate produsele organizațiilor certificate ISO14001. Directivele privind sănătatea, siguranța și protecția mediului ar trebui să fie sprijinite de toate întreprinderile. În plus, ar trebui să se asigure procesele de economisire a energiei și recuperarea / reciclarea deșeurilor. Întreprinderile ar trebui să stabilească obiective pentru minimizarea deșeurilor zero și a amprentei de carbon, în conformitate cu strategiile de durabilitate. În acest context, energia trebuie obținută din deșeuri industriale. După deșeurile care pot fi reciclate complet prin procese de incinerare, ar trebui să se asigure eficiența energetică pentru reducerea emisiilor de carbon prin proiectele de întreținere totală a producției (Total Productive Maintenance - TPM). Ea exercită controlul asupra furnizorilor care sunt superior tehnologic și a fost împărțit în grupuri de risc. În plus, ar trebui continuată îmbunătățirea furnizorului, creșterea gradului de conștientizare și studiile de evaluare.

Întreprinderile ar trebui să monitorizeze constant sănătatea și siguranța lor în viață și să-și dezvolte sensibilitățile ecologice durabile în acțiunile de producție / serviciu. Mecanisme proactive și slabe - mecanisme de gestionare a energiei ar trebui stabilite. Prin urmare, fiecare eliminare ar trebui privită ca o pierdere a resurselor naturale și ar trebui să acorde importanță prevenirii deșeurilor la sursă. Actualizați modelele de proces care susțin eficiența energetică. Nu ar trebui să renunțe la căutarea materiilor prime și a substanțelor auxiliare care nu dăunează mediului. Dezvoltați soluții inovatoare pentru schimbările climatice în procese. Trebuie depuse eforturi pentru protejarea sau îmbunătățirea calității vieții clienților.

Cu toate acestea, nu numai întreprinderile trebuie să își asume responsabilitatea pe măsură ce situația aprovizionării crește, pentru a satisface nivelurile de cerere care au atins niveluri ridicate ca urmare a consumului excesiv. Consumatorii ar trebui să prefere produse ecologice. Produsele ecologice, care vor asigura că vor rămâne pe piață prin reducerea costurilor după alegeri conștiente, vor afecta în mod direct materia primă și procesul de producție al întreprinderii. Starea de producție și comercializare a produselor ecologice depinde în totalitate de atitudinea ecologică a consumatorului și de factorii de sensibilitate.

În unele studii sa constatat că tinerii au avut o sensibilitate mai ecologică, femeile au fost mai interesate decât bărbații, iar educația, comportamentul și toate caracteristicile demografice au avut un impact mare. În plus, sa observat că un produs care a fost învățat să dăuneze mediului a fost achiziționat mai puțin. Sa înțeles că legumele și fructele sunt în declin în ceea ce privește gustul, siguranța și sănătatea, dar numele produselor care sunt produse ecologice nu sunt auzite.

Parțial pregătit pentru sustenabilitate, societatea noastră trebuie să înțeleagă că un viitor sigur este pus în evidență pentru o sumă rezonabilă de indivizi care pot menține continuitatea, nu pentru populația în continuă creștere. Situația în care echilibrul ecologic este deteriorat și situația echilibrată dinamică ne cere să beneficiem de surse regenerabile de energie.

În consecință, consumul ridicat de nutrienți ar trebui întrerupt și nu ar trebui să se utilizeze pesticide, ar trebui respectate interdicții de vânătoare și pădurile ar trebui să fie amintite ca rezerve de absorbție a carbonului și biosfere.

S-ar putea să te intereseze